Trụ cứu hỏa 4 cửa SRI

Các tính năng của trụ cứu hỏa 4 họng bao gồm:

  • Lưu lượng hiệu quả đường nước 31/2 ”
  • Chênh lệch áp suất tối đa 75 psi trong quá trình chuyển đổi
  • Áp suất hoạt động tối đa 300 psi
  • Lưu lượng tối đa 1000 GPM khi thay đổi vị trí bóng
Contact Me on Zalo
0889 217 579